S’hauran de formalitzar ON LINE mitjançant la web de la FEEC:

Qualsevol participant inscrit i que no pugui assistir a la prova, haurà de comunicar-ho a l’organització de la ULTRA TRAIL® ESTELS DEL SUD, mitjançant correu electrònic a jpallares@keboevents.com, abans del dia 25 de març de 2018, sol·licitant la devolució de l’import integre de la inscripció, sempre que existeixi causa de força major i la mateixa estigui degudament acreditada.

La sol·licitud no comporta implícitament l’obligatorietat de la devolució de la mateixa. En cadascun dels casos, serà l’organitzador qui la valorarà després d’atendre les causes de devolució manifestades.

Qualsevol sol·licitud de devolució a partir del dia 25 de març de 2018, comportarà la pèrdua automàtica del 50% de l’import de la mateixa.

En ambdós casos, es podrà descomptar de l’import a retornar, la comissió bancaria que pugui comportar el tràmit de devolució, fet aquest totalment aliè a l’organització.

PREUS I TERMINIS:
Els terminis d’inscripcions amb preus bonificats, s’estableixen en el següent quadre:
 

Terminis Inscripcions Ultra Trail© Half Mitja Marató
10/01/2018 a 04/02/2018 75€ +15€ asseg. No federats 55€ +12€ asseg. No federats 17€ +7€ asseg. No federats
05/02/2018 a 25/03/2018 85€ +15€ asseg. No federats 65€ +12€ asseg. No federats 20€ +7€ asseg. No federats
26/03/2018 a 05/05/2018 99€ +15€ asseg. No federats 75€ +12€ asseg. No federats 25€ +7€ asseg. No federats

 

La inscripció a les proves implica l’acceptació de la normativa indicada als Reglaments, especialment en quant a la declaració responsable del participant indicant el seu coneixement sobre dificultats i riscos que les mateixes impliquen.

 

EXCLUSIVAMENT PER PARTICIPANTS A L’ULTRA:
Per participar a les proves del Campionat i Copa tant corredors federats com els no federats hauran de presentar obligatòriament un certificat mèdic que acrediti l’aptitud i manca d’impediments per a participar en proves d’ultraresistència. Aquest haurà de tenir una vigència menor a 12 mesos des de la data d’expedició, així com una declaració responsable del participant. El certificat i la declaració es podran gestionar des de la plataforma d’inscripcions de la FEEC.

 
EXCLUSIVAMENT PER PARTICIPANTS A LES CURSES HALF I MITJA MARATÓ:
NO serà necessari presentar certificat mèdic/prova d’esforç. Tot i això, l’organització de la prova manifesta la seva recomanació a que tots aquells practicants en proves d’aquests tipus, es facin aquests controls.